Trắc nghiệm TinhocQuiz: Hàm Excel

Cùng kiểm tra một chút kiến thức về hàm Excel để xem mức độ thông hiểu của bạn
đang ở mức nào nhé!

=B2+B3

=B2/B3

=B2+B3

CÂU 1

Lựa chọn công thức tính số lượng hàng tồn kho.

Làm bài nào!

=B2/B3

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=B2-B3

=B2*B3

=B2-B3

=B2*B3

=B1-B2*10%

=B1-(B2*10%)

=B1-B2*10%

CÂU 2

Làm bài nào!

=B1-(B2*10%)

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=(B1-B2)*10%

=(B2-B1)*10%

=(B1-B2)*10%

=(B2-B1)*10%

Công thức tính lợi nhuận giữ lại, biết lợi nhuận giữ lại bằng 10% lợi nhuận.

=AVARAGE(B2:B6)

=MAX(B2:B6)

=AVARAGE(B2:B6)

CÂU 3

Làm bài nào!

=MAX(B2:B6)

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=MIN(B2:B6)

=SUM(B2:B6)

=MIN(B2:B6)

=SUM(B2:B6)

Hàm nào sử dụng để tìm thời gian chạy nhanh nhất.

=COUNTIF(B2:B5,<23000)

=AVARAGEIF(B2:B5,<23000)

=COUNTIF(B2:B5,<23000)

CÂU 4

Làm bài nào!

=AVARAGEIF(B2:B5,<23000)

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=AVERAGEIF(B2:B5,"<23000")

=SUMIF(B2:B5,"<23000")

=AVERAGEIF(B2:B5,"<23000")

=SUMIF(B2:B5,"<23000")

Công thức tính số học sinh trung bình của các tỉnh có số học sinh nhỏ hơn 23000.

=SUMPRODUCT(A2:B6)

=SUMIF(A2:A6,B2:B6)

=SUMPRODUCT(A2:B6)

CÂU 5

Làm bài nào!

=SUMIF(A2:A6,B2:B6)

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)

=SUM(A2:A6,B2:B6)

=SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)

=SUM(A2:A6,B2:B6)

Hàm tính tổng doanh thu của các sản phẩm.

=SUMIF(B2:B12,">250")

=SUMIF(B2:B12,>250)

=SUMIF(B2:B12,">250")

CÂU 6

Làm bài nào!

=SUMIF(B2:B12,>250)

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=COUNTIF(B2:B12,">250")

=COUNTIF(B2:B12,>250)

=COUNTIF(B2:B12,">250")

=COUNTIF(B2:B12,>250)

Tính tổng số nhân viên đạt chỉ tiêu, biết mức tối thiểu là 250.

=VLOOKUP(D7,$C$2:$D$4,2,0)

=HLOOKUP(D7,$C$2:$D$4,2,1)

=VLOOKUP(D7,$C$2:$D$4,2,0)

CÂU 7

Làm bài nào!

=HLOOKUP(D7,$C$2:$D$4,2,1)

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=VLOOKUP(D7,$C$2:$D$4,2,1)

=HLOOKUP(D7,$C$2:$D$4,2,0)

=VLOOKUP(D7,$C$2:$D$4,2,1)

=HLOOKUP(D7,$C$2:$D$4,2,0)

Điền quy mô cho các doanh nghiệp trong bảng.

=CONCATENATE(A2,B2)

=AND(A2,B2)

=CONCATENATE(A2,B2)

CÂU 8

Làm bài nào!

=AND(A2,B2)

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=CONCATENATE(A2," ",B2)

=TEXT(A2," ",B2)

=CONCATENATE(A2," ",B2)

=TEXT(A2," ",B2)

Hàm nào dùng để điền cột họ và tên.

=UPPPER(B3)

=TRIM(B3)

=UPPPER(B3)

CÂU 9

Làm bài nào!

=TRIM(B3)

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=PROPER(B3)

=LOWER(B3)

=PROPER(B3)

=LOWER(B3)

Hàm nào dùng để viết lại Họ và tên đúng định dạng.

=IF(B2<250,"Đạt","Không đạt")

=IF(B2>250,Đạt,Không đạt)

=IF(B2<250,"Đạt","Không đạt")

CÂU 10

Làm bài nào!

=IF(B2>250,Đạt,Không đạt)

Tốt lắm, đây chính là đáp án đúng!

Xin lỗi, đây chưa phải đáp án đúng!

=IF(B2>250,"Đạt”,"Không đạt")

=IF(B2<250,Đạt,Không đạt)

=IF(B2>250,"Đạt”,"Không đạt")

=IF(B2<250,Đạt,Không đạt)

Bạn có kết quả doanh số của nhân viên trong đội bạn, và bạn muốn đánh giá ai đạt chỉ tiêu tháng và ai không đạt. Doanh số đạt khi lớn hơn 250
Tinhocmos tặng bạn bộ tài liệu tổng hợp về Tin học văn phòng giúp tăng năng suất trong công việc.
Chỉ với vài cú click chuột. bạn có thể download hoàn toàn miễn phí bộ tài liệu dưới đây:

TÀI LIỆU & EBOOK MIỄN PHÍ

DOWNLOAD

XEM DEMO
VÀ DOWNLOAD

100+ Phím tắt và Thuật ngữ Excel phổ biến nhất, được phân loại theo từng nhóm, dễ theo dõi và dễ nhớ
GuideBook "Hướng dẫn tư duy khi sử dụng hàm Excel trong công việc" với 21 tips mà bạn ước mình biết tới sớm hơn
30+ video TikTok về mẹo tin học văn phòng chọn lọc giúp tăng năng suất công việc
TOP 54 hàm Excel phổ biến nhất với video hướng dẫn chi tiết theo những casestudy thường gặp

CẨM NANG TIN HỌC VĂN PHÒNG

12 template mẫu Excel bao gồm file mẫu báo cáo, quản lý dự án, quản lý doanh nghiệp v.v... dành riêng cho dân văn phòng các ngành nghề
File tracking GPA mà mọi sinh viên cần có, giúp theo dõi và quản lý tình trạng học tập; lập kế hoạch học tập để đạt được kết quả GPA mong muốn
Trải nghiệm file báo cáo đầu ra của khóa Excel AZ

FILE MẪU EXCEL DÀNH CHO NHIỀU NGÀNH NGHỀ

SẢN PHẨM GIÚP BẠN NÂNG CAO KỸ NĂNG NGAY HÔM NAY!

SÁCH THÀNH THẠO CÁC HÀM EXCEL PHỔ BIẾN NHẤT

KHÓA HỌC EXCEL AZ
TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ ỨNG DỤNG

TÌM HIỂU NGAY

ĐẶT MUA TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS

tinhocmos.edu.vn@gmail.com

0914444343

A1206, tòa nhà A, Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

©2020 Allrights reserved tinhocmos.edu.vn

 100+ Phím tắt và Thuật ngữ Excel phổ biến nhất 
GuideBook Hướng dẫn chọn hàm Excel khi làm việc
Tồng hợp 30+ video TikTok mẹo tin học văn phòng
TOP 54 hàm Excel phổ biến nhất với video hướng dẫn chi tiết theo những casestudy thường gặp

Thông tin của bạn sẽ được bảo mật 100%. Bạn có thể Unsubcribe bất kì lúc nào.